Standard | Standard

 

FCI racestandard

Alaskan Malamute

Oprindelsesland USA

Nr 243

(org.14.08.1996)

 

Anvendelse: Slædehund.

FCI gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type)

Sektion 1, (Nordiske slædehunde), uden brugsprøve.

 

Helhedsindtryk:

Alaskan Malamute - en af de ældste, arktiske slædehunderacer - er en kraftfuld og massivt bygget hund med dybt bryst og stærk, meget muskuløs krop. Den står solidt plantet på poterne og giver i denne stilling indtryk af handlekraft, med en stolt holdning, løftet hoved og vågne øjne, der røber interesse og nysgerrighed. Hovedet er bredt, ørerne trekantede og opstående, når hunden er opmærksom. Næsepartiet er fyldigt og bliver kun lidt smallere fra roden til næsen. Det er ikke spidst eller langt, men heller ikke for kort og groft. Pelsen er tyk, med en grov dækpels, der er lang nok til at beskytte den tykke underpels. Malamutes har mange forskellige farver, og ansigtets aftegninger er et karakteristisk træk. De består af en ”hue”, med ansigtet helt hvidt eller med aftegning i form af en stribe og/eller maske. Halen er busket og bæres over ryggen som en vejende fjerbusk. En Malamute skal have svære knogler og sunde lemmer, gode poter, dybt bryst og kraftfulde skuldre, og den må have alle de øvrige fysiske egenskaber den behøver, for at udføre sit arbejde effektivt. Bevægelsen skal være støt og harmonisk, utrættelig og absolut effektiv. Den er ikke beregnet til brug som hurtig slædehund i hastighedsløb. En Malamute er bygget med styrke og udholdenhed for øje, og ethvert træk hos den enkelte hund, herunder temperamentet, der strider mod opfyldelsen af dette formål, skal betragtes som den alvorligste form for fejl.

Proportioner:

Brystdybden udgør ca. halvdelen af skulderhøjden, og det dybeste punkt ligger netop bag forbenene. Kropslængden - fra skulderspids til det bagerste punkt på bækkenet - er større end skulderhøjden.

Temperament:

Alaskan Malamute er en kærlig og venlig hund, ikke nogen ”en-mands-hund”. Den er en loyal og hengiven ledsager, leger gerne på opfordring, men virker som voksen i reglen mest imponerende ved sin værdighed.

Hoved:

Hovedet er bredt og dybt, ikke groft eller klodset, men proportioneret efter kroppens størrelse. Udtrykket er mildt og tyder på en venlig karakter.

-Skalle:

Bred og moderat rundet mellem ørerne, gradvis mere smal og flad mod øjnene, og den afrundes ned mod kinderne. Der er en let midterfure mellem øjnene. Skallens og næseparties overlinier bryder svagt en ret linie nedefter, hvor de mødes.

-Stop:

Ret fladt.

-Næse:

Hos alle pelsfarver, undtagen rød, er næse, læber og øjenrande sort pigmenterede. Brun næse er tilladt hos røde hunde. En ”snenæse” med lysere strejf er acceptabelt.

-Næseparti:

Stort og svært i forhold til skallen, kun lidt aftagende i bredde og dybde fra overgangen mod skallen og ud til næsen.

-Læber

Tæt sluttende.

-Kæber, bid:

Brede kæber med store tænder. Fortænderne mødes i saksebid. Over- eller underbid er en fejl.

-Kinder

Moderat flade.

Øjne:

Skråtplacerede i skallen. Øjnene er brune, mandelformede og middelstore. Blå øjne er en diskvalificerede fejl.

Ører:

Middelstore, men små i forhold til hovedets størrelse. De er trekantede af form med let afrundede spidser. De er bredt ansat yderst og bagtil på skallen, på linie med øverste øjenkrog, sådan at de i rejst tilstand ser ud til at stå ud fra skallen. De peger let fremefter, men når hunden arbejder, foldes ørerne af og til ned langs skallen. Højt ansatte ører er en fejl.

Hals:

Stærk og moderat buet.

Krop:

Kompakt bygget, men ikke med for korte flanker. Kroppen må ikke være overvægtig, og knoglekraften skal svare til hundens størrelse.

-Ryg:

Lige, let faldende mod hofterne.

-Lænd:

Hård og meget muskuløs. En lang lænd, som kan svække ryggen, er en fejl.

-Bryst:

Veludviklet.

Hale:

Moderat højt ansat - følger ryglinien ved roden. Den bæres op over ryggen, når hunden ikke arbejder. Den er hverken stram eller ligger tæt til ryggen, og den har heller ikke så kort pels som en rævehale. En Malamute-hale har fyldig pels og minder om en vejende fjerbusk.

Lemmer

Forparti:

Forbenene har svære knogler og muskler og er helt lige ned til mellemhånden, set forfra.

-Skuldre:

Moderat skråtstillede.

-Mellemhånd:

Kort og stærk, let skråtstillet set fra siden.

Bagparti:

Bagbenene er brede. Set bagfra skal de både stilles og bevæge sig i ret linie med forbenenes bevægelse, hverken for snævert eller for bredt.Vildtkløer på bagbenene er uønskede og bør fjernes straks efter fødslen. (NB! Fjernelse af vildtkløer er forbudt i Danmark.)

-Lår:

Med svær muskulatur.

-Knæ:

Moderat vinklede.

-Haseled:

Moderat vinklede og godt lavt ansatte.

Poter:

Af ”sneskotypen”, tæt sluttede og dybe, med fyldige trædepuder, der giver et fast, kompakt udseende. Poterne er store, med tæt sluttede godt hvælvede tæer . Der er et beskyttende hårlag mellem tæerne. Trædepuderne er tykke og robuste, kløerne er korte og stærke.

Bevægelse:

En Malamute’s bevægelse er støt, harmonisk og kraftfuld. Den er adræt trods sin størrelse og bygning. Fra siden ser man bagpartens kraftige fraskub, der overføres via den godt muskuløse lænd til forparten, som opfanger fraskubbet med flydende, lange skridt. Set forfra eller bagfra bevæger benene sig præcis i lige linie, ikke for snævert eller for bredt. I hurtigt trav vil poterne nærme sig kroppens midterlinie. En stiv eller styltet bevægelse eller enhver anden gangart, der ikke er fuldkommen effektiv og utrættelig, skal reducere bedømmelsen.

Pels

-Hårlag:

En Malamute har en tyk, grov dækpels, aldrig lang og blød. Underulden er tæt, fra 2,5 til 5 cm tyk, virker ”olieret” og ulden. Den grove dækpels varierer i længden ligesom underulden. Pelsen er relativt kort til middellang på kroppens sider, og bliver noget længere over skuldre og hals, ned langs ryggen og krydset og på bukser og den buskede hale. Pelsen er normalt kortere og ikke så tæt i sommermånederne. En Malamute udstilles som den ser ud fra naturens hånd. Trimning er ikke acceptabelt, bortset fra, at poterne kan nettes lidt for at give et mere soigneret udseende.

-Farve:

De sædvanlige farver går fra lys grå over de mellemliggende nuancer til sort, samt fra zobel og nuancer af zobel til rød. Farvekombinationer accepteres i underpels i ansigt, på ører, ben og hale. Som ensfarvet tillades kun hel-hvid. Hvidt er altid den dominerende farve på kroppens underside, på poterne, noget af benene og i en del af ansigtets aftegning. En hvid pandeblis og/eller krave eller nakkeplet er tiltalende og acceptabelt. En Malamute har ”mantle”, (en mørk aftegning over skuldre, ryg og sider), og brudte farver på kroppen som pletter og uregelmæssige stænk er uønskede.

Størrelse:

Der er et naturligt spillerum i racens størrelse. De ønskelige mål er for en arbejdsduelig trækhund følgende:

Hanner, skulderhøjde 63,5 cm, vægt 38,5 kg

Tæver, skulderhøjde 58,5 cm, vægt 34 kg

Størrelsen må dog ikke vægtes over type, harmoni, bevægelse og andre funktionelle træk. Hvis to hunde bedømmes som lige gode i type, harmoni og bevægelse, foretrækkes den, hvor vægt og størrelse kommer nærmest det ønskelige.

Vigtig sammenfatning:

Ved bedømmelsen af en Alaskan Malamute skal dens funktion som slædehund til tung last under arktiske forhold tillægges større betydning end alt andet. Nedslag i en hunds bedømmelse skal være bestemt af, hvor meget den afviger fra beskrivelsen af den ideelle Malamute, samt hvor meget den enkelte fejl vil påvirke hundens evne til at arbejde. En Malamutes lemmer skal tyde på usædvanlig styrke og vældig trækkraft. Enhver antydning af usundhed i ben eller poter - for eller bag , i stand eller bevægelse - skal betragtes som en alvorlig fejl. Fejl i denne henseende kan være flade eller spredte poter, kohaser, blød håndrod, stejle skuldre, mangelfuld vinkling, styltet bevægelse (eller enhver bevægelse, der ikke er harmonisk, kraftfuld og stabil), opløben bygning, lavtstillet, overvægt, spinkle knogler og generelt dårlige proportioner.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes son en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Diskvalificerende fejl:

Blå øjenfarve.

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.

Standarden udgivet af FCI 9 juni 1999

Oversættelse godkendt af DKK’s Standard Komité december 1999

NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i december 1996.

 

The American Kennel Club Breed Standard

Alaskan Malamute

Working Group

Breed Standard

 

General Appearance

The Alaskan Malamute, one of the oldest Arctic sled dogs, is a powerful and substantially built dog with a deep chest and strong, well-muscled body. The Malamute stands well over the pads, and this stance gives the appearance of much activity and a proud carriage, with head erect and eyes alert showing interest and curiosity. The head is broad. Ears are triangular and erect when alerted. The muzzle is bulky, only slight diminishing in width from root to nose. The muzzle is not pointed or long, yet not stubby. The coat is thick with a coarse guard coat of sufficient length to protect a woolly undercoat. Malamutes are of various colors. Face markings are a distinguishing feature. These consist of a cap over the head, the face either all white or marked with a bar and/or mask. The tail is well furred, carried over the back, and has the appearance of a waving plume.

The Malamute must be a heavy boned dog with sound legs, good feet, deep chest and powerful shoulders, and have all of the other physical attributes necessary for the efficient performance of his job. The gait must be steady, balanced, tireless and totally efficient. He is not intended as a racing sled dog designed to compete in speed trials. The Malamute is structured for strength and endurance, and any characteristic of the individual specimen, including temperament, which interferes with the accomplishment of this purpose, is to be considered the most serious of faults.

Size, Proportion, Substance

There is a natural range in size in the breed. The desirable freighting sizes are males, 25 inches at the shoulders, 85 pounds; females, 23 inches at the shoulders, 75 pounds. However, size consideration should not outweigh that of type, proportion, movement and other functional attributes. When dogs are judged equal in type, proportion, movement, the dog nearest the desirable freighting size is to be preferred. The depth of chest is approximately one half the height of the dog at the shoulders, the deepest point being just behind the forelegs. The length of the body from point of shoulder to the rear point of pelvis is longer than the height of the body from ground to top of the withers. The body carries no excess weight, and bone is in proportion to size.

Head

The head is broad and deep, not coarse or clumsy, but in proportion to the size of the dog. The expression is soft and indicates an affectionate disposition. The eyes are obliquely placed in the skull. Eyes are brown, almond shaped and of medium size. Dark eyes are preferred. Blue Eyes are a Disqualifying Fault. The ears are of medium size, but small in proportion to the head. The ears are triangular in shape and slightly rounded at the tips. They are set wide apart on the outside back edges of the skull on line with the upper corner of the eye, giving ears the appearance, when erect, of standing off from the skull. Erect ears point slightly forward, but when the dog is at work, the ears are sometimes folded against the skull. High set ears are a fault.

The skull is broad and moderately rounded between the ears, gradually narrowing and flattening on top as it approaches the eyes, rounding off to cheeks that are moderately flat. There is a slight furrow between the eyes. The topline of the skull and the topline of the muzzle show a slight break downward from a straight line as they join. The muzzle is large and bulky in proportion to the size of the skull, diminishing slightly in width and depth from junction with the skull to the nose. In all coat colors, except reds, the nose, lips, and eye rims' pigmentation is black. Brown is permitted in red dogs. The lighter streaked "snow nose" is acceptable. The lips are close fitting. The upper and lower jaws are broad with large teeth. The incisors meet with a scissors grip. Overshot or undershot is a fault.

Neck, Topline, Body

The neck is strong and moderately arched. The chest is well developed. The body is compactly built but not short coupled. The back is straight and gently sloping to the hips. The loins are hard and well muscled. A long loin that may weaken the back is a fault. The tail is moderately set and follows the line of the spine at the base. The tail is carried over the back when not working. It is not a snap tail or curled tight against the back, nor is it short furred like a fox brush. The Malamute tail is well furred and has the appearance of a waving plume.

Forequarters

The shoulders are moderately sloping; forelegs heavily boned and muscled, straight to the pasterns when viewed from the front. Pasterns are short and strong and slightly sloping when viewed from the side. The feet are of the snowshoe type, tight and deep, with well-cushioned pads, giving a firm, compact appearance. The feet are large, toes tight fitting and well arched. There is a protective growth of hair between the toes. The pads are thick and tough; toenails short and strong.

Hindquarters

The rear legs are broad and heavily muscled through the thighs; stifles moderately bent; hock joints are moderately bent and well let down. When viewed from the rear, the legs stand and move true in line with the movement of the front legs, not too close or too wide. Dewclaws on the rear legs are undesirable and should be removed shortly after puppies are whelped.

Coat

The Malamute has a thick, coarse guard coat, never long and soft. The undercoat is dense, from one to two inches in depth, oily and woolly. The coarse guard coat varies in length as does the undercoat. The coat is relatively short to medium along the sides of the body, with the length of the coat increasing around the shoulders and neck, down the back, over the rump, and in the breeching and plume. Malamutes usually have a shorter and less dense coat during the summer months. The Malamute is shown naturally. Trimming is not acceptable except to provide a clean cut appearance of feet.

Color

The usual colors range from light gray through intermediate shadings to black, sable, and shadings of sable to red. Color combinations are acceptable in undercoats, points, and trimmings. The only solid color allowable is all white. White is always the predominant color on underbody, parts of legs, feet, and part of face markings. A white blaze on the forehead and/or collar or a spot on the nape is attractive and acceptable. The Malamute is mantled, and broken colors extending over the body or uneven splashing are undesirable.

Gait

The gait of the Malamute is steady, balanced, and powerful. He is agile for his size and build. When viewed from the side, the hindquarters exhibit strong rear drive that is transmitted through a well-muscled loin to the forequarters. The forequarters receive the drive from the rear with a smooth reaching stride. When viewed from the front or from the rear, the legs move true in line, not too close or too wide. At a fast trot, the feet will converge toward the centerline of the body. A stilted gait, or any gait that is not completely efficient and tireless, is to be penalized.

Temperament

The Alaskan Malamute is an affectionate, friendly dog, not a "one man" dog. He is a loyal, devoted companion, playful in invitation, but generally impressive by his dignity after maturity.

Summary

IMPORTANT: In judging Malamutes, their function as a sledge dog for heavy freighting in the Arctic must be given consideration above all else. The degree to which a dog is penalized should depend upon the extent to which the dog deviates from the description of the ideal Malamute and the extent to which the particular fault would actually affect the working ability of the dog. The legs of the Malamute must indicate unusual strength and tremendous propelling power. Any indication of unsoundness in legs and feet, front or rear, standing or moving, is to be considered a serious fault. Faults under this provision would be splay-footedness, cowhocks, bad pasterns, straight shoulders, lack of angulation, stilted gait (or any gait that isn't balanced, strong and steady), ranginess, shallowness, ponderousness, lightness of bone, and poor overall proportion.

Disqualifications

Blue EyesJoomla templates by a4joomla